Škola stranih jezika Lexis

Škola i kursevi stranih jezika i za odrasle, srednjoškolce, decu, poslovne ljude i kompanije.

Centar stranih jezika Lexis - kursevi za odrasle
U Centru stranih jezika Lexis odrasli polaznici mogu izučavati engleski, nemacki , francuski, italijanski, španski, švedski, mađarski i srpski jezik. Nivoi naših kurseva usklađeni su sa Zajedničkim evropskim okvirom za jezike (Common European Framework of Reference for Languages) i obuhvataju sledeče nivoe A1, A2, B1, B2, C1 i C2.

Ovladavanje jednim jezičkim nivoom podrazumeva kurs u trajanju od dva semestra i fond od 140 časova (70 plus 70).

Nastavu vode profesori jezika koji se kontinuirano usavršavaju, prate trendove i novine u struci. Na časovima se razvijaju sve četiri jezičke veštine: govor, slušanje, pisanje i razumevanje pročitanog teksta, ali je akcenat uvek na komunikaciji, koja se osim na nivou A1/1, odvija isključivo na stranom jeziku. Rad u malim grupama ( tri do osam polaznika) omogućuje individualizovan pristup gde se svakom polazniku može pokloniti pažnja. Naši profesori su uvek na raspolaganju za dodatna pojašnjenja i konsultacije, a sve u cilju što uspešnijeg rada svakog polaznika.

U nastavi koristimo najnovija izdanja udžbenika uglednih inostranih izdavača, kao i dodatne edukativne sadržaje.

Svaki kurs uključuje redovne provere znanja posle svake nastavne celine, a po završetku kursa finalnu proveru. Svi naši polaznici koji dobijaju sertifikat o položenom nivou jezika.

Kontaktirajte Lexis
Ako imate bilo kakvo pitanje vezano za naš rad možete nas nazvati na telefone:

+381 (0)63 349 211
+381 (0)66 349 211
+381 (0)21 540 404

ili nam pišite direktno na E-mail:
lexis@eunet.rs

All rights reserved © 2014 Skola stranih jezika Lexis

Dizajn i izrada, Studio Digital, Novi Sad